Despre noi

Istoric:

Biblioteca Alba Iulia este fondată la 31 august 1998 de către Primăria Municipiului Chișinău și Primăria Municipiului Alba Iulia, în baza Protocolului de colaborare dintre Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu, Chișinău și Biblioteca Județeană Lucian Blaga, Alba Iulia, România.

Biblioteca activează ca filială a Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu și a Bibliotecii Județene Lucian Blaga. Profilul colecției este mixt, cuprinde cărți, reviste pentru copii și adulți din toate domeniile cunoașterii.

Misiune:        

Biblioteca Alba Iulia oferă accesul public la informaţie, lectură, documentare şi studiu, indiferent de rasă, gen, vârstă, naţionalitate, apartenenţă politică, statut social. Asigură accesul la resurse şi servicii relevante, promovează lectura, comunicarea, educaţia şi instruirea, contribuind la dezvoltarea şi menţinerea libertăţii intelectuale şi a valorilor democratice în comunitate. 

Biblioteca Alba Iulia își desfășoară activitatea în 3 săli:

  • Sala pentru adulţi pune la dispoziţia beneficiarilor de peste 16 ani publicaţii din diverse domenii cu caracter enciclopedic universal, preponderent, publicaţii din domeniul istoriei. Serveşte ca sală de lectură şi împrumut la domiciliu. Tot aici au loc diverse întruniri cultural, vernisaje, expoziţii pentru adulţi.

DSCF2609

  • Sala pentru copii este o căsuţă a poveştilor. La dispoziţia micuţilor, cât şi a celor mai măricei, pînă la 15 ani, publicaţii din diverse domenii cu caracter universal enciclopedic, frumos ilustrate, o colecţie de jucării, un centru muzical pentru audierea poveştilor preferate, tradiţionala colecţie Biblioteca şcolarului, colecţia Cele mai frumoase poveşti şi multe alte cărţi şi reviste captivante. Tot aici au loc spectacolele teatrului de păpuşi al bibliotecii, şezătorile literare, concursurile, orele de muzică, de religie şi alte ocupaţii cognitive în vacanţe la Tabăra de lectură. Aici copiii savurează lectura cărţilor.

image

  • Sala de periodice pune la dispoziţia vizitatorilor reviste şi ziare curente din diverse domenii, în limba română și rusă. Serveşte doar ca sală de lectură.
  • Sala multimedia pune la dispozitia beneficiarilor de toate vârstele, indiferent de locul de reședință al acestora, utilajul electronic, audio si video, din dotarea bibliotecii, precum și o diversă colecție de documente electronice și audiovizuale în scopul informării, documentării, cunoașterii, delectării. Asigurăm accesul gratuit al utilizatorilor la Internet în scopul căutări informatiei pentru lectură și studiu, pentru pregătirea temelor de acasă, oferim abilități de utilizare a noilor tehnologii informaționale.